Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 8 252,4 1 514 3 187 4,7%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 385,7 1 172 2 466 4,8%
Výdavky fondu invalidného poistenia 941,4 173 364 -1,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 690,4 127 267 14,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia 55,7 10 22 4,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 165,2 30 64 1,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,1 3 5 -4,6%
Správa poisťovne 107,5 20 42 -0,3%
Príjmy fondov (bežné) 7 741,8 1 420 2 990 0,0%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 255,4 47 99 0,0%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -362,7 -67 -140 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 100 211 0,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -292,2 -54 -113 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -70,5 -13 -27 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.