Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 8 252,4 1 514 3 187 4,7%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 385,7 1 172 2 466 4,8%
Výdavky fondu invalidného poistenia 941,4 173 364 -1,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 690,4 127 267 14,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia 55,7 10 22 4,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 165,2 30 64 1,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,1 3 5 -4,6%
Správa poisťovne 107,5 20 42 -0,3%
Príjmy fondov (bežné) 7 741,8 1 420 2 990 0,0%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 255,4 47 99 0,0%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -362,7 -67 -140 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 100 211 0,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -292,2 -54 -113 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -70,5 -13 -27 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.