Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 586,9 3,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 960,9 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 933,7 2,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 452,3 -8,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia 45,7 2,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 171,9 -0,8%
Výdavky fondu garančného poistenia 22,5 -51,3%
Správa poisťovne 118,3 10,8%
Príjmy fondov (bežné) 5 794,3 15,7%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 689,1 -52,2%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -221,9 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 416,1 -48,6%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 273,0 -56,9%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -494,9 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.