Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Skutočnosť oproti rozpočtu Priemerná výška dávky Skutočnosť oproti rozpočtu Priemerná výška dávky
Starobné dôchodkové poistenie    
Starobný dôchodok 0,0% 0,0
Predčasný starobný dôchodok 0,0% 0,0
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 0,0% 0,0
Sirotský dôchodok 0,0% 0,0
Invalidné poistenie    
Invalidný dôchodok 0,0% 0,0
Nemocenské poistenie    
Nemocenské 0,0% 0,0
Ošetrovné 0,0% 0,0
Vyrovnávacia dávka 0,0% 0,0
Materské 0,0% 0,0
Úrazové poistenie    
Úrazový príplatok 0,0% 0,0
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 0,0% 0,0
Úrazová renta 0,0% 0,0
Poistenie v nezamestnanosti    
Dávka v nezamestnanosti 344  n.a.
Garančné poistenie    
Dávka garančného poistenia 0,0% 0,0

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.