Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Skutočnosť oproti rozpočtu Priemerná výška dávky Skutočnosť oproti rozpočtu Priemerná výška dávky Skutočnosť oproti rozpočtu Počet poberateľov Skutočnosť oproti rozpočtu Počet poberateľov
Starobné dôchodkové poistenie        
Starobný dôchodok n.a. n.a. n.a. n.a.
Predčasný starobný dôchodok n.a. n.a. n.a. n.a.
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok n.a. n.a. n.a. n.a.
Sirotský dôchodok n.a. n.a. n.a. n.a.
Invalidné poistenie        
Invalidný dôchodok n.a. n.a. n.a. n.a.
Nemocenské poistenie        
Nemocenské n.a. n.a. n.a. n.a.
Ošetrovné n.a. n.a. n.a. n.a.
Vyrovnávacia dávka n.a. n.a. n.a. n.a.
Materské n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrazové poistenie        
Úrazový príplatok n.a. n.a. n.a. n.a.
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrazová renta n.a. n.a. n.a. n.a.
Poistenie v nezamestnanosti        
Dávka v nezamestnanosti n.a. n.a. n.a. n.a.
Garančné poistenie        
Dávka garančného poistenia n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.