Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok n.a. n.a. 3,8%
Predčasný starobný dôchodok n.a. n.a. 4,7%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok n.a. n.a. 3,5%
Sirotský dôchodok n.a. n.a. 2,6%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok n.a. n.a. 2,2%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské n.a. n.a. 7,6%
Ošetrovné n.a. n.a. 9,4%
Vyrovnávacia dávka n.a. n.a. 2,2%
Materské n.a. n.a. 11,2%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok n.a. n.a. 7,4%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia n.a. n.a. -90,1%
Úrazová renta n.a. n.a. 4,6%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti n.a. n.a. 2,8%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia n.a. n.a. 16,5%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.