Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 351,0 7,9%
Prevádzka vysokých škôl 202,7 248,6%
Bežné transfery 76,9 -0,2%
Obstarávanie kapitálových aktív 49,9 269,0%
Výdavky spolu 680,5 43,1%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.