Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 281,0 7,4%
Prevádzka vysokých škôl 157,2 7,0%
Bežné transfery 52,7 14,6%
Obstarávanie kapitálových aktív 30,9 92,4%
Výdavky spolu 521,8 18,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.