Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dividenda MF SR -55,4% -1,5
Správa spoločnosti 124,3% 8,9
Výdavky spolu 74,1% 7,5
Zostatok v spoločnosti na konci roka 28,0% 7,0

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.