Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dividenda MF SR 387,4% 10,7
Správa spoločnosti 85,3% 5,7
Výdavky spolu 160,5% 15,9
Zostatok v spoločnosti na konci roka -4,8% -3,7

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.