Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 25,8 2,5%
Príprava vysielania a prevádzka n.a. n.a.
Autorské práva a honoráre n.a. n.a.
Šírenie signálu n.a. n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov n.a. n.a.
Odpisy n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Výdavky RTVS spolu 104,7 0,5%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.