Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady -2,2% -0,6
Príprava vysielania a prevádzka -10,4% -1,4
Autorské práva a honoráre -8,2% -2,7
Šírenie signálu -3,2% -0,7
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk -4,0% -0,1
Odpisy -1,8% -0,1
Ostatné -23,8% -0,5
Výdavky RTVS spolu -10,4% -13,3

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.