Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 28,2 3,9%
Príprava vysielania a prevádzka 13,2 n.a.
Autorské práva a honoráre 33,1 n.a.
Šírenie signálu 21,2 n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 2,7 n.a.
Odpisy 7,9 n.a.
Ostatné 2,2 n.a.
Výdavky RTVS spolu 127,5 -5,8%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.