Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady -2,9% -0,8
Príprava vysielania a prevádzka -30,9% -4,4
Autorské práva a honoráre -19,1% -5,1
Šírenie signálu -2,7% -0,6
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov -1,7% -0,1
Odpisy -10,0% -0,7
Ostatné -49,9% -0,6
Výdavky RTVS spolu -11,8% -12,4

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.