Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur
Mzdové náklady 28,4
Príprava vysielania a prevádzka 14,3
Autorské práva a honoráre 26,5
Šírenie signálu 23,3
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov 3,6
Odpisy 7,3
Ostatné 1,3
Výdavky RTVS spolu 104,6

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.