Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a.
Správa fondu 0,7 -1,5%
Ostatné výdavky 8,1 300,0%
Výdavky spolu 71,2 13,8%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 325,2 8,1%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.