Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a.
Správa fondu 0,0% 0,0
Ostatné výdavky -98,7% -4,4
Výdavky spolu 93,3% 30,0
Zostatok vo fonde na konci roka -1,3% -14,8

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.