Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a.
Správa fondu 0,7 14,3%
Ostatné výdavky 4,5 -98,1%
Výdavky spolu 32,1 140,2%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 122,6 14,4%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.