Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a.
Správa fondu n.a. n.a.
Ostatné výdavky n.a. n.a.
Výdavky spolu -18,5% -12,5
Zostatok vo fonde na konci roka 4,4% 30,8

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.