Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. 52,9%
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. 276,4%
Správa fondu n.a. -4,3%
Ostatné výdavky n.a. 75,9%
Výdavky spolu 67,6 58,1%
Zostatok vo fonde na konci roka 705,8 0,8%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.