Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera zadlženia

2014 2015 2016 2017 2018 2019
HDP mil. Eur 76 088,0 79 138,0 81 226,0 84 851,0 90 321,0 96 890,0
Maastrichtský dlh v mil. Eur 40 725,0 41 295,0 42 053,2 43 229,8 43 968,0 45 719,5
Dlh na jedného obyvateľa v Eur 7 513,3 7 619,9 7 750,0 7 953,5 8 089,3 8 396,0
Miera zadlženia v % 53,5% 52,2% 51,8% 50,9% 48,7% 47,2%

Popis tabuľky

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.