Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera zadlženia

HDP mil. Eur
Maastrichtský dlh v mil. Eur
Dlh na jedného obyvateľa v Eur
Miera zadlženia v %

Popis tabuľky

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.