Štátne rozpočtové organizácie (vláda)

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Štátne rozpočtové organizácie (vláda)