Koľko dlhujeme?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Kto nás zadĺžil

v mil. Eur Medziročná zmena
Štátne rozpočtové organizácie (vláda) 26 386 20,9%
Ostatné zložky verejnej správy 1 104 21,1%
Obce n.a. 37,5%
Vyššie územné celky n.a. 7,2%
Fond národného majetku n.a. -0,9%
Príspevkové organizácie vo verejnej správe n.a. -28,8%
Maastrichtský dlh spolu 27 490 20,9%

Popis tabuľky

Na existujúcom dlhu má najväčší podiel vláda, ktorá je zodpovedná za viac ako 95 percent dlhov štátu. Významnou čiastkou k dlhu prispela už len samospráva. Tá je však limitovaná zákonom , kedy pod hrozbou nútenej správy zo strany vlády má obmedzenú možnosť zadĺžiť sa iba do výšky 60 percent bežných príjmov. Túto možnosť síce väčšinou využíva, ale znamená to celkom efektívny strop každoročnému kopeniu dlhov, takže vytvorila 40x menej dlhov ako vláda, ktorá dozerá aby sa príliš nezadĺžila.