Vklady v Štátnej pokladnici SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Vklady v Štátnej pokladnici SR