Príjem štátu počas pandémie vzrástol

14 February 2022

Daňovo odvodové zaťaženie tvorí najväčšiu časť príjmov verejnej správy. Ako sa zmenilo daňové zaťaženie počas pandémie?

V roku 2019 vybral štát na daniach a odvodoch 29 miliárd eur a podľa rozpočtu na rok 2022 štát plánuje vybrať na daniach a odvodoch takmer 33 miliárd eur. Celkovo tak príjmy verejnej správy z daňovo odvodového zaťaženia vzrástli o takmer 4 miliardy eur alebo ak máte radi percentá, o 13%. Celkovo tak v roku 2022 má tvoriť príjem štátu na obyvateľa 6 022€, pričom v roku 2019 to bolo 5 336€. Treba spomenúť, že daňový výbor niektoré menšie dane do celkového daňové zaťaženia nezahŕňa.

Dôvodov na rast objemu zaplatených daní je viacero. V roku 2019 bola priemerná mzda na úrovni 1092€ a na rok 2022 sa odhaduje na 1260€. Rast priemernej mzdy znamená, že štát vyzbiera viac peňazí na odvodoch. V porovnaní s rokom 2019 má štát vyzbierať na odvodoch o 1,5 miliardy eur viac a taktiež daň z príjmov fyzických osôb prvýkrát prekoná 4 miliardy eur. V tomto období rástla aj spotreba obyvateľstva a štát tak vyzbiera väčšiu sumu na dani z pridanej hodnoty. Na DPH vyzbieral štát v roku 2019 takmer 7 miliárd eur a na rok 2022 sa odhadujú výnosy z DPH na takmer 8 miliárd eur.

Ďalším dôvodom je rast zisku firiem a aj zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2020, čo spôsobilo skokový rast objemu zaplatenej dane o 100 mil. eur. Niekedy sa stane, že nejaká daň aj ubudne. Banková daň bola zrušená a príjmy z tejto dane neplynú štátu od roku 2021. Z tejto dane plynuli výnosy štátu vo výške necelých 150 mil. eur.

Pomer celkového daňovo odvodového zaťaženia na HDP sa však zmenil len minimálne. V roku 2019 tento pomer tvoril 31% HDP a v roku 2022 by mal tvoriť 31,1% HDP.