Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 337 2 824 6 618
Ministerstvo práce 2 025 373 874
Ministerstvo školstva 2 093 385 903
Min. zdravotníctva 1 471 271 635
Ministerstvo obrany 853 157 368
VÚC a Obce 4 962 914 2 141
Sociálna Poisťovňa 5 947 1 095 2 566
Zdravotné poisťovne 3 462 637 1 494
Výdavky verejnej správy spolu 26 329 4 848 11 361

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 10 099 1 860 4 358
Dane z príjmov 3 325 612 1 435
Fyzické osoby 1 514 279 653
Právnické osoby 1 659 306 716
DPH 4 182 770 1 805
Spotrebné dane 1 931 356 833
Sociálne odvody 4 247 782 1 833
Zdravotné odvody 2 243 413 968
Príjmy verejnej správy spolu 21 282 3 919 9 183