Nakúp si svoj štát

Virtuálny obchod s verejnými službami má pomôcť ilustrovať, čo všetko dnes štát robí a koľko peňazí nás to stojí. Vstupom do tohto imaginárneho priestoru Vám bude prvý a asi aj posledný krát v živote umožnené samostatne si vybrať, ktoré služby vo "svojom" štáte naozaj chcete, a na ktoré nie ste ochotný prispieť ani centom.

Podľa Vašej voľby sa následne prepočíta jeho cena a zistíte, koľko by ste dokázali svojim výberom ušetriť, o koľko by bol Váš štát lacnejší, prípadne drahší. Porovnajte Vaše úspory s tohtoročným schodkom rozpočtu, ktorý by mal dosiahnuť 1,5 mld. Eur. Dokázali by ste ušetriť viac?

Školstvo

Školstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 35 6 14
0%
Šport a kultúra 95 17 38
0%
Základné vzdelanie 1132 208 454
0%
Stredoškolské vzdelanie 448 82 180
0%
Vysokoškolské vzdelávanie 542 100 218
0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 128 24 51
0%
Vzdelávanie - iné formy 84 16 34
0%

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 221 41 89
0%
Prídavok na dieťa 315 58 126
0%
Rodičovský príspevok 364 67 146
0%
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 259 48 104
0%
Starostlivosť o ohrozené deti- detské domovy 93 17 37
0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 282 52 113
0%
Vianočné príspevky 88 16 35
0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 225 41 90
0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 544 100 218
0%

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 458 84 184
0%
Prevádzka vojenských zariadení 470 86 188
0%
Mierové misie v zahraničí 29 5 12
0%

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1206 222 484
0%

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 683 126 274
0%
Hasiči 98 18 39
0%
Okresné úrady 99 18 40
0%
Ochrana štátnej hranice 37 7 15
0%
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 105 19 42
0%

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 482 89 193
0%
Priame platby poľnohospodárom 558 103 224
0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 30 5 12
0%

Doprava a telekomunikácie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Cestná doprava 1080 199 433
0%
Železničná doprava 854 157 342
0%

Výstavba a regionálny rozvoj

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu a úvery 40 7 16
0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 25 5 10
0%
Bonifikácia hypoték 37 7 15
0%
Podpora regionálneho rozvoja 26 5 10
0%

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 27 5 11
0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 50 9 20
0%
Nakladanie s jadrovými odpadmi 64 12 26
0%
Podpora energetiky a inovácií 101 19 40
0%

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 213 39 86
0%
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 40 7 16
0%
Rezerva vlády na krízové situácie 405 75 163
0%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1310 241 526
0%
Informatizácia spoločnosti 219 40 88
0%

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 196 36 79
0%
Väzenstvo 163 30 65
0%

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 150 28 60
0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 40 7 16
0%
RTVS 26 5 10
0%

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 71 13 29
0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 877 161 352
0%
Činnosť ministerstva 33 6 13
0%

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 209 39 84
0%
Protipovodňové opatrenia 30 6 12
0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 42 8 17
0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 160 29 64
0%

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 63 12 25
0%
Generálna prokuratúra SR 95 18 38
0%
Slovenská informačná služba 52 9 21
0%
Kancelária Národnej rady SR 37 7 15
0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22 4 9
0%
Úrad vlády SR 40 7 16
0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 18 3 7
0%
Štatistický úrad SR 21 4 8
0%
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 76 14 31
0%