Nakúp si svoj štát

Virtuálny obchod s verejnými službami má pomôcť ilustrovať, čo všetko dnes štát robí a koľko peňazí nás to stojí. Vstupom do tohto imaginárneho priestoru Vám bude prvý a asi aj posledný krát v živote umožnené samostatne si vybrať, ktoré služby vo "svojom" štáte naozaj chcete, a na ktoré nie ste ochotný prispieť ani centom.

Podľa Vašej voľby sa následne prepočíta jeho cena a zistíte, koľko by ste dokázali svojim výberom ušetriť, o koľko by bol Váš štát lacnejší, prípadne drahší. Porovnajte Vaše úspory s tohtoročným schodkom rozpočtu, ktorý by mal dosiahnuť 1,5 mld. Eur. Dokázali by ste ušetriť viac?

Školstvo

Školstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 71 13 29
0%
Šport a kultúra 51 9 21
0%
Základné vzdelanie 1024 189 422
0%
Stredoškolské vzdelanie 417 77 172
0%
Vysokoškolské vzdelávanie 444 82 183
0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 67 12 28
0%
Vzdelávanie - iné formy 126 23 52
0%

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 272 50 112
0%
Prídavok na dieťa 312 58 129
0%
Rodičovský príspevok 361 67 149
0%
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 239 44 99
0%
Starostlivosť o ohrozené deti- detské domovy 89 16 37
0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 196 36 81
0%
Vianočné príspevky 71 13 29
0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 212 39 87
0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 635 117 262
0%

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 444 82 183
0%
Prevádzka vojenských zariadení 376 69 155
0%
Mierové misie v zahraničí 27 5 11
0%

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1378 254 568
0%

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 642 118 265
0%
Hasiči 96 18 40
0%
Okresné úrady 98 18 40
0%
Ochrana štátnej hranice 35 6 14
0%
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 176 32 73
0%

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 181 33 75
0%
Priame platby poľnohospodárom 461 85 190
0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 29 5 12
0%

Doprava a telekomunikácie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Cestná doprava 1036 191 428
0%
Železničná doprava 735 136 303
0%

Výstavba a regionálny rozvoj

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu a úvery 65 12 27
0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 35 6 14
0%
Bonifikácia hypoték 33 6 14
0%
Podpora regionálneho rozvoja 155 29 64
0%

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 25 5 10
0%
Reštrukturalizácia priemyslu 74 14 30
0%
Rozvoj cestovného ruchu 11 2 5
0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 48 9 20
0%
Podpora energetiky a inovácií 71 13 29
0%

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 220 40 91
0%
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 38 7 16
0%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1191 220 491
0%
Informatizácia spoločnosti 111 21 46
0%

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 180 33 74
0%
Väzenstvo 154 28 64
0%

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 122 22 50
0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 39 7 16
0%
RTVS 26 5 11
0%

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 69 13 28
0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 742 137 306
0%
Činnosť ministerstva 30 5 12
0%

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 70 13 29
0%
Protipovodňové opatrenia 4 1 2
0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 33 6 14
0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 15 3 6
0%

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 60 11 25
0%
Generálna prokuratúra SR 83 15 34
0%
Slovenská informačná služba 44 8 18
0%
Kancelária Národnej rady SR 32 6 13
0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19 3 8
0%
Úrad vlády SR 38 7 16
0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10 2 4
0%
Štatistický úrad SR 20 4 8
0%
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 65 12 27
0%