Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 418,9 77 176 2,8%
Nákup tovarov a služieb 235,9 43 99 -1,5%
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 462,5 85 195 8,5%
Kapitálové výdavky, nákup majetku 281,0 52 118 461,9%
Finančné operácie a úroky 26,8 5 11 -37,8%
Výdavky VÚC spolu 1 432,2 264 603 22,8%

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.