Euroázijská rozvojová banka

31 October 2016

Slovenská republika prejavila záujem o spoluprácu na projektoch medzinárodných finančných inštitúcií. Medzi ne patrí aj Euroázijská rozvojová banka so sídlom v Almaty (Kazachstan) založená v roku 2006 Ruskou federáciou a Kazašskou republikou. Euroázijská banka ma aktuálne šesť členov: Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Arménsko, Kirgizsko a Tadžikistan. Jej základné imanie predstavuje 1 515,7 mil. USD.

Slovenská republika už v rozpočte verejnej správy na rok 2015 rozpočtovala výdavok vo výške 1 000 000 eur ako vklad SR do základného imania Euroázijskej banky. Podľa predbežných analýz by mal vklad v roku 2016 predstavovať 3 000 000 eur. V prípade, ak by sa vklad nezrealizoval v roku 2016, v rozpočte je navrhnuté uhradiť ho v roku 2017.

Slovenská republika si od spolupráce sľubuje pomoc predovšetkým pri dopravných projektoch verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). Ešte v roku 2013 sa na ministerstve doprave skloňovala spolupráca pri realizácii napríklad úseku diaľnice D4, ktorá bude tvoriť obchvat Bratislavy a rýchlostná cesta R7 z Bratislavy smerom na juh krajiny. Hovorca MD Palko videl taktiež priestor na diskusiu o spolupráci aj pri rozvoji slovenských letísk, prístavov alebo intermodálnej dopravy.