Dotácie

31 October 2016

Výdavky štátu môžu nabrať rôzne formy. Niekedy dokonca formu daňovej úľavy. Že ide o výdavok a nie zníženie príjmu štátu naznačuje fakt, že s ním nie je spojené žiadne šetrenie na strane výdavkov štátu. Inak povedané, vláda odpusti dane jednému, ale potom ich vyberie od iných, aby mohla financovať svoje nezmenené výdavky.

Naposledy sa tak stalo v prípade spoločnosti SCP Mondi – papierní v Ružomberku – ktorej Ministerstvo hospodárstva udelilo daňové úľavy vo výške skoro 50 miliónov eur. Problém nie je len v procesnej stránke – ministerstvo o tejto úľave neinformovalo vládu (a podľa nového zákona ani nemusí) a poskytlo ju 5 dní po voľbách. Problém je v samotnej filozofii, že niekto má moc zdaniť príjem x firiem a potom tieto zdroje použiť na dotovanie jednej, ktorá im môže zároveň konkurovať (minimálne na trhu práce).

Samozrejme však prípad v Ružomberku nie je výnimkou, ale skôr o pravidlom. Pred 4 rokmi dostala SCP Mondi 25 miliónov eur dotáciu. Navyše na rok 2016 vláda dokonca rozšírila svoju rezervu o 175 miliónov eur na „rezervu na významné investície“. Pôjde v prvom rade o investície spojené s príchodom automobilky Jaguár.

Ekonomicky racionálnou podporou podnikateľského prostredia by pri tom nie je selektívne zvýhodňovať podnikateľské plány, ale plošne zlepšiť prostredie pre všetkých. Teda presadiť daňovú úľavu v sadzbe dani z príjmu na Ministerstve financií, nie na „zozname rozhodnutí o investičnej pomoci“ na Ministerstve hospodárstva.