Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 256 2 812 6 420
Ministerstvo práce 2 164 399 911
Ministerstvo školstva 1 149 212 483
Min. zdravotníctva 1 519 280 639
Ministerstvo obrany 913 168 384
VÚC a Obce 5 271 971 2 218
Sociálna Poisťovňa 7 324 1 350 3 082
Zdravotné poisťovne 4 539 836 1 910
Výdavky verejnej správy spolu 33 684 6 208 14 175

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 14 578 2 558 5 842
Dane z príjmov 5 957 995 2 272
Fyzické osoby 2 682 471 1 075
Právnické osoby 2 812 493 1 126
DPH 5 420 1 000 2 282
Spotrebné dane 2 174 389 889
Sociálne odvody 6 584 1 165 2 661
Zdravotné odvody 2 981 526 1 201
Príjmy verejnej správy spolu 31 910 5 654 12 910