open data
 
 

Koľko štát minie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 17 479 3 225 7 355
Ministerstvo práce 2 248 415 946
Ministerstvo školstva 1 493 275 628
Min. zdravotníctva 1 406 259 592
Ministerstvo obrany 797 147 335
VÚC a Obce 4 822 890 2 029
Sociálna Poisťovňa 7 104 1 311 2 990
Zdravotné poisťovne 3 987 736 1 678
Výdavky verejnej správy spolu 30 415 5 612 12 799

Koľko štát vyberie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 12 950 2 389 5 449
Dane z príjmov 4 852 895 2 042
Fyzické osoby 2 249 415 946
Právnické osoby 2 312 427 973
DPH 5 099 941 2 146
Spotrebné dane 2 043 377 860
Sociálne odvody 5 965 1 101 2 510
Zdravotné odvody 2 708 500 1 140
Príjmy verejnej správy spolu 28 474 5 254 11 983
 

Vesmír verejných výdavkov

Koľko dlhujeme

Aktuálna výška štátneho dlhu je
0
Na každého občana pripadá dlh
0

Zaujímavosti

Príjmy zdravotných poisťovní z odvodov a daní pracujúcich Medziročný rast výdavkov ministerstiev
Archív zaujímavostí
 

Účet za služby štátu

Číslo dňa

Drahý kilometer

Štátna osobná železničná doprava bola v roku 2013 z daní podporená sumou 366 mil. eur.

Ak by bol súčasný objem prepravy plne hradený z cestovného, lístky by boli štvornásobne drahšie (bez započítania straty ŽSSK). Každý jeden Slovák zaplatil v roku 2012 železniciam priemerne 67 Eur bez ohľadu na to, či niekedy do vlaku nastúpi alebo nie. Každý kilometer vo vlaku teda okrem cestovného stojí na daniach 15 centov. Pre ilustráciu, náklady na benzín v osobnom aute s jedným cestujúcim pri spotrebe 7l/100km a priemernej cene benzínu v roku 2013 1,5 eur/l sú približne 10 centov na kilometer.

Archív