open data
 
 

Koľko štát minie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 17 392 3 212 7 450
Ministerstvo práce 2 111 390 904
Ministerstvo školstva 1 482 274 635
Min. zdravotníctva 1 304 241 558
Ministerstvo obrany 745 138 319
VÚC a Obce 4 654 860 1 994
Sociálna Poisťovňa 6 896 1 274 2 954
Zdravotné poisťovne 3 902 721 1 672
Výdavky verejnej správy spolu 28 050 5 180 12 016

Koľko štát vyberie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 11 638 2 149 4 985
Dane z príjmov 4 034 745 1 728
Fyzické osoby 1 967 363 843
Právnické osoby 1 913 353 819
DPH 4 647 858 1 991
Spotrebné dane 1 944 359 833
Sociálne odvody 5 616 1 037 2 406
Zdravotné odvody 2 721 503 1 166
Príjmy verejnej správy spolu 26 049 4 811 11 159
 

Vesmír verejných výdavkov

Koľko dlhujeme

Aktuálna výška štátneho dlhu je
0
Na každého občana pripadá dlh
0

Zaujímavosti

Príjmy zdravotných poisťovní z odvodov a daní pracujúcich Medziročný rast výdavkov ministerstiev
Archív zaujímavostí
 

Účet za služby štátu

Číslo dňa

37% výdavkov štátu predstavujú vyplatené sociálne dávky

Z celkových verejných výdavkov, ktoré v roku 2013 dosiahli 27,9 mld, vyplatil štát prostredníctvom sociálnych dávok takmer 10 mld eur. Najväčší objem tvorili starobné dôchodky (4,99 mld eur), nemocenské a úrazové dávky spolu tvoria ďalších 1,35 mld eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 717 miliónov eur, zdravotne postihnutých 233 mil., občanom v hmotnej núdzi išlo 295 miliónov. Výdavky na sociálne odvody za občanov, za ktorých platí štát, stáli verejné financie ďalších 262 miliónov eur.

Archív