open data
 
 

Koľko štát minie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 17 479 3 225 7 355
Ministerstvo práce 2 248 415 946
Ministerstvo školstva 1 493 275 628
Min. zdravotníctva 1 406 259 592
Ministerstvo obrany 797 147 335
VÚC a Obce 4 822 890 2 029
Sociálna Poisťovňa 7 104 1 311 2 990
Zdravotné poisťovne 3 987 736 1 678
Výdavky verejnej správy spolu 30 415 5 612 12 799

Koľko štát vyberie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 12 950 2 389 5 449
Dane z príjmov 4 852 895 2 042
Fyzické osoby 2 249 415 946
Právnické osoby 2 312 427 973
DPH 5 099 941 2 146
Spotrebné dane 2 043 377 860
Sociálne odvody 5 965 1 101 2 510
Zdravotné odvody 2 708 500 1 140
Príjmy verejnej správy spolu 28 474 5 254 11 983
 

Vesmír verejných výdavkov

Koľko dlhujeme

Aktuálna výška štátneho dlhu je
0
Na každého občana pripadá dlh
0

Zaujímavosti

Príjmy zdravotných poisťovní z odvodov a daní pracujúcich Medziročný rast výdavkov ministerstiev
Archív zaujímavostí
 

Účet za služby štátu

Číslo dňa

37% výdavkov štátu predstavujú vyplatené sociálne dávky

Z celkových verejných výdavkov, ktoré v roku 2013 dosiahli 27,9 mld, vyplatil štát prostredníctvom sociálnych dávok takmer 10 mld eur. Najväčší objem tvorili starobné dôchodky (4,99 mld eur), nemocenské a úrazové dávky spolu tvoria ďalších 1,35 mld eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 717 miliónov eur, zdravotne postihnutých 233 mil., občanom v hmotnej núdzi išlo 295 miliónov. Výdavky na sociálne odvody za občanov, za ktorých platí štát, stáli verejné financie ďalších 262 miliónov eur.

Archív